Regulamin urodzin – New Age Kids

Regulamin urodzin

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w sali zabaw New Age Kids w Warszawie przy ul. Modlińskiej 115.

 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu formularza urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku. Wysokość zadatku jest zależna od wybranego pakietu urodzinowego oraz dnia tygodnia, w którym odbywa się przyjęcie.
  Pakiet “MINIBOHATERA”: 400 zł (od pon do czw), 440 zł (od pt do nd)
  Pakiet “SUPERBOHATERA”: 480 zł (od pon do czw), 520 zł (od pt do nd)
  Pakiet “MEGABOHATERA”: 560 zł (od pon do czw), 640 zł (od pt do nd)

 4. Organizator zobowiązany jest do wpłaty zadatku najpóźniej 7 dni od rezerwacji oraz nie później niż 7 dni do planowanego przyjęcia.

 5. Organizator zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania „formularza urodzinowego” na miejscu w recepcji New Age Kids lub dostarczenia go nie później niż 7 dni przed imprezą na miejsce lub podesłania droga elektroniczną w formie scanu/zdjęcia na adres urodziny@nafkids.pl.

 6. Organizator jest zobowiązany do zapłacenia całej kwoty za zamówiony poczęstunek dla dorosłych i dzieci (ciastka, tort), opcje dodatkowe, osoby dodatkowe powyżej 8 które traktowane są jako minimum i innych zamówionych produktów, usług najpóźniej w dniu planowanego przyjęcia.

 7. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 7 dni.

 8. Zadatek wpłacany przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.

 9. Zmiany terminu urodzin można dokonać jednorazowo najpóźniej siedem dni przed planowaną datą imprezy. Przeniesioną imprezę należy zorganizować do 6 tygodni od pierwszej zarezerwowanej imprezy.

 10. Zmiana terminu urodzin na krócej niż 7 dni przed planowana datą imprezy jest możliwa za opłata 200 zł, w innym wypadku zadatek przepada zgodnie z punktem 8.

 11. Wejście dzieci na salę zabaw jest ograniczone na czas 2h.

 12. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej wyłącznie w pakiecie trzecim lub w przypadku wykupienia usługi animatora.

 13. Minimalna liczba gości to 8 osób. Zadeklarowana liczba gości do 10tego dnia przed przyjęciem urodzinowym, jest minimalną za jaką należy uiścić opłatę. W przypadku obecności większej ilości dzieci niż zakładano New Age Kids nie gwarantuje miejsca przy stoliku dla dodatkowych osób.

 14. Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia na urodziny z wyjątkiem tortu i owoców. Za dodatkowy poczęstunek należy uiścić opłatę w wysokości 60zł lub 90zł.

 15. Zabrania się przynoszenia własnej piniaty za wyjątkiem uiszczenia za nią opłaty dodatkowej w wysokości 50zł.

 16. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

 17. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

 18. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

 19. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu oraz owoców przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.

 20. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami. Niektóre opcje dodatkowe wymagają wcześniejszej konsultacji z Recepcją New Age Kids.

 21. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania New Age Kids o ostatecznej liczbie gości najpóźniej 10 dni przed imprezą.

 22. New Age Kids nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.

 23. Za gości uważane są dzieci od 1 roku życia do 12 roku życia.

 24. W święta obowiązują ceny weekendowe.

 25. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw New Age Kids.

 26. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 27. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw New Age Kids.