Regulamin sali zabaw New Age Kids – New Age Kids

Regulamin sali zabaw New Age Kids

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat.

 2. Sala czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 21:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 20:00.

 3. Dzieci w wieku do 3 lat mogą korzystać z sali wyłącznie pod opieką rodziców.

 4. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 100 dzieci.

 5. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.

 6. Obowiązuje naliczanie minutowe po przekroczeniu wykupionego czasu.

 7. Za bezpieczeństwo dzieci pozostawianych na sali odpowiadają opiekunowie.

 8. Potwierdzeniem prawa dziecka do przebywania na sali zabaw jest paragon, który należy zachować do czasu opuszczenia sali.

 9. Na terenie Sali Zabaw dzieci mogą przebywać tylko w skarpetkach. Brak skarpetek uniemożliwia wejście na salę zabaw. Skarpetki można zakupić w recepcji Sali Zabaw.

 10. Rodzice/opiekunowie przed wejściem na salę zabaw są zobowiązani do zdjęcia obuwia i przebywania na terenie sali w skarpetkach.

 11. Rodziców i opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom kolczyków, łańcuszków oraz innych ozdób.

 12. Za bilet zakupiony i niewykorzystany pieniądze nie są zwracane.

 13. Klient dokonujący zakupu biletu poświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali.

 14. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 15. Jedzenie oraz napoje można spożywać wyłącznie przy stolikach naprzeciwko recepcji.

 16. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie uznane zostaną za nie powstałe na sali.

 17. Właściciel oraz personel sali nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

 18. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na osobach i mieniu.

 19. Za rzeczy zgubione bądź pozostawione, sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

 20. Obsługa sali zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu pobytu dziecka w przypadku jego agresywnego zachowania stanowiącego zagrożenie dla pozostałych uczestników zabawy.

 21. W przypadku zgubienia bransoletki magnetycznej opiekun dziecka zobowiązany jest do opłaty w wysokości 50 zł.

 22. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 23. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia.

 24. Jednemu dziecku przysługują maksymalnie 3 darmowe wejścia na salę zabaw w danym roku kalendarzowym.

 25. „Darmowe zaproszenia/wejścia” są honorowane od pon-pt. wyłączając Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka i inne wskazane przez Salę Zabaw New Age Kids.

 26. Starter Packi to zaproszenia na 30 minutową zabawę na Sali Zabaw New Age Kids lub w Parku Trampolin New Age Jump, można z nich skorzystać od poniedziałku do czwartku wykupując bilet na min 1h, do którego dodane jest gratisowe 30 min.

 27. W Sali Zabaw można wykupić karnety na 5 lub 10 wejść zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnety na 5 wejść ważne są 2 miesiące, na 10 wejść 3 miesiące.

 28. Dla klientów klubu New Age Fitness obowiązuje specjalny cennik wejść oraz karnetów.