Cennik strefy minibohatera – New Age Kids

Cennik strefy minibohatera

syndrom-lightning laser

Płatność tylko kartą

Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Wejścia indywidualne
Pn-Czw Pt-Nd
Cena regularna Klienci NAF + Karty sportowe NAF Kids Cena regularna Klienci NAF + Karty sportowe NAF Kids
1 godzina 21,00 zł 14,00 zł 9,00 zł 28,00 zł 20,00 zł 14,00 zł
2 godziny 30,00 zł 21,00 zł 15,00 zł 38,00 zł 27,00 zł 21,00 zł
Open 40,00 zł 28,00 zł 22,00 zł 49,00 zł 34,00 zł 28,00 zł
Karnety
Pn-Pt Pn-Nd
Cena regularna Cena regularna
5 wejść 95,00 zł 115,00 zł
10 wejść 175,00 zł 195,00 zł
Karnety (w przypadku, gdy rodzic ćwiczy w ) wejście dziennie maksymalnie na 2h
Miesięczny Pn-Czw Miesięczny Pn-Nd
119,00 zł 149,00 zł
Grupy zorganizowane*
Poniedziałek – Piątek 10:00-16:00
1 godzina 12,00 zł
2 godziny 17,00 zł
Open 22,00 zł
Dopłata za przekroczenie
Pn-Czw Pt-Nd
1 minuta 0,40 zł 0,50 zł

*Ceny mogą się różnić w czasie ferii zimowych, wakacji oraz dni świątecznych.