Zmiana regulaminu – New Age Kids

Zmiana regulaminu

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz higienę na terenie Sali Zabaw można przebywać tylko w skarpetkach. 
Skarpetki dla dzieci i rodziców można zakupić w recepcji Sali Zabaw.
 
 
“8. Na terenie Sali Zabaw dzieci mogą przebywać tylko w skarpetkach. Brak skarpetek uniemożliwia wejście na salę zabaw. Skarpetki można zakupić w recepcji Sali Zabaw. 
9. Rodzice/opiekunowie przed wejściem na salę zabaw są zobowiązani do zdjęcia obuwia i przebywania na terenie sali w skarpetkach.”

Komentarze