Regulamin urodzin – New Age Kids

Regulamin urodzin

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w sali zabaw New Age Kids w Warszawie przy ul. Modlińskiej 115.

 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką.

 4. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 7 dni.

 5. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.

 6. Zmiany terminu urodzin można dokonać najpóźniej trzy dni przed planowaną datą imprezy.

 7. Minimalna wysokość zaliczki wynosi 100 PLN.

 8. Wejście dzieci na salę zabaw jest ograniczone na czas 2h.

 9. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej z wyłączeniem pakietu pierwszego.

 10. Minimalna liczba gości to 6 lub 8 osób. Zadeklarowana liczba gości do 10tego dnia przed przyjęciem urodzinowym, jest minimalną za jaką należy uiścić opłatę. W przypadku nieobecności większej ilości dzieci niż zakładano New Age Kids nie gwarantuje miejsca przy stoliku dla dodatkowych osób.

 11. Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia na urodziny z wyjątkiem tortu i owoców. Za dodatkowy poczęstunek należy uiścić opłatę w wysokości 50zł lub 70zł.

 12. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

 13. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

 14. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO”.

 15. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.

 16. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.

 17. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia listy gości najpóźniej jeden dzień przed imprezą.

 18. W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 19. New Age Kids nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.

 20. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.

 21. W święta obowiązują ceny weekendowe.

 22. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw New Age Kids.

 23. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 24. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw New Age Kids.